A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आज उदास उदास दूर

आज उदास उदास दूर पांगल्या साउल्या
एकान्‍ताच्या पारावर हिरमुसल्या डहाळ्या

काही केल्या करमंना
कसा जीवच लागंना
बोलघेवडी साळुंकी
कसा शब्द ही बोलंना
असा रुतला पुढ्यात भाव मुका जीवघेणा

चांदण्याची ही रात
रात जळे सुनी सुनी
निळ्या आसमानी तळ्यात
लाख रूतल्या ग गवळणी
दूर लांबल्या वाटेला रुखीरुखी टेहाळणी
दूर गेले घरधनीऽ बाई दूर गेले धनीऽ

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.