A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आला आला ग सुगंध मातीचा

दारी पाऊस पडतो, रानी पारवा भिजतो
आला ग सुगंध मातीचा
बघ पागोळ्या गळती, थेंब अंगणी नाचती
आला आला ग सुगंध मातीचा

श्रावणात सारे जीव झाले बाई ओले
ऊन हळदीचे पानापानांतुन खेळे
उभी पिके हिंडोलती, बाळे झाडांची बोलती
आला ग सुगंध मातीचा

वसुंधरा आज नवरसात बुडाली
माळ बगळ्यांची बघ आकाशी उडाली
श्रियाळ राजाचा सण चांगुणा मातेचा
नागपंचमीचा देव तो ग शोभला
कुणी गौरी ग पूजिती, गोफ रेशमी विणती
आला ग सुगंध मातीचा
पागोळी - छपरावरून पडणारी पाण्याची धार.
पारवा - कबुतराची एक जात किंवा त्याच्या रंगाचा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.