A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आला पाऊस मातीच्या वासात

आला पाऊस मातीच्या वासात ग
मोती गुंफीत मोकळ्या केसात ग !

आभाळात आले काळेकाळे ढग
धारा कोसळल्या निवे तगमग
धुंद दरवळ धरणीच्या श्वासात ग !

कोसळल्या कशा सरीवर सरी
थेंब थेंब करी नाच पाण्यावरी
लाल ओहळ वाहती जोसात ग !

लिंबोळ्यांची रास कडूलिंबाखाली
वारा दंगा करी, जुई शहारली
चाफा झुरतो फुलांच्या भासात ग !

झाडावरी मुके पाखरांचे थवे
वीज लालनिळी कशी नाचे लवे
तेजाळते उभ्या अवकाशात ग !

वीज कडाडता भय दाटे उरी
एकली मी इथे, सखा राहे दुरी
मन व्याकुळ सजणाच्या ध्यासात ग !
निवणे - शांत होणे.
लवणे - वाकणे.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.