A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आली आली सर ही ओली

आली आली सर ही ओली फुलवित धुंद अशी बरसात
छुम्‌ छुम्‌ पैंजण पायी बांधून सजले मी दिनरात

मला प्रीतीची झाली बाधा, गोकुळची झाले राधा
नंदनवन फुलले, फुलले माझिया हृदयात

हसते मजला यमुनेचे जळ, कदंब हसतो गाली अवखळ
हरीची मुरली मधुर छेडिते धून नवी अधरात

दृष्ट लागू नये सौख्याला, अनुपम या सौभाग्याला
मोद मनीमानसी दाटे, मावेना गगनात
कदंब (कळंब) - वृक्षाचे नाव.
मोद - आनंद

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.