A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आली हासत पहिली रात

आली हासत पहिली रात
उजळत प्राणांची फुलवात

प्रकाश पडता माझ्यावरती
फुलते बहरून माझे यौवन
हसली नवती चंचल होऊन
नयनांच्या महालात

मोहक सुंदर फूल जिवाचे
पतीचरणावर प्रीत अर्पिता
मीलनाचा स्पर्श होता
विरली अर्धांगात

लाज बावरी मी सावरता
हर्षही माझा बघतो चोरून
भास तयाचा नेतो ओढून
स्वप्‍नाच्या हृदयात
गीत - पी. सावळाराम
संगीत - वसंत प्रभू
स्वर- लता मंगेशकर
चित्रपट - शिकलेली बायको
राग - हंसध्वनी
गीत प्रकार - चित्रगीत
नवती - तारुण्याचा भर.

 

Print option will come back soon