A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आली सखी आली प्रियामीलना

आली सखी आली, प्रियामीलना !

काय पाहती व्याकुळ लोचन?
कानोसा घे मध्येच थबकुन
आतुर अंतरी, कंपित अधरी
थरथरते कामना
आली सखी आली, प्रियामीलना !

काजळकुंकुम रेखुन ल्याली
साडी जांभळी, हिरवी चोळी
घेई तनुवरी शेला भर्जरी
लपवी यौवनखुणा
आली सखी आली, प्रियामीलना !

बकुळफुलांनी गुंफिली वेणी
कर्णभूषणे झुलती कानी
रुणुझुणु गाती कंकण हाती
गुपित सांगती जना
आली सखी आली, प्रियामीलना !
अधर - ओठ.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.