A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आली सखी आली प्रियामीलना

आली सखी, आली प्रियामीलना!

काय पाहती व्याकुळ लोचन?
कानोसा घे मध्येच थबकुन
आतुर अंतरि कंपित अधरी
थरथरते कामना
आली सखी, आली प्रियामीलना!

काजळकुंकुम रेखुन ल्याली
साडी जांभळी हिरवी चोळी
घेइ तनुवरी शेला भर्जरि
लपवी यौवनखुणा
आली सखी आली, प्रियामीलना!

बकुळफुलांनी गुंफिलि वेणी
कर्णभूषणे झुलती कानी
रुणुझुणु गाती कंकण हाती
गुपित सांगती जना
आली सखी, आली प्रियामीलना!
अधर - ओठ.

 

  पं. वसंतराव देशपांडे