A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
त्या तरूतळी विसरलें गीत

त्या तरूतळी विसरलें गीत
हृदय रिकामे घेऊनि फिरतो, इथे तिथे टेकीत

मुक्या मना मग भार भावना
स्वरांतुनी चमकते वेदना
तप्त रणे तुडवीत हिंडतो, ती छाया आठवीत

विशाल तरू तरि फांदी लवली
थंडगार घनगर्द साउली
मनिंची अस्फुट स्मिते झळकती, तसे कवडसे तींत

मदालसा तरूवरी रेलुनी
वाट बघे सखि अधीर लोचनी
पानजाळि सळसळे वळे ती, मथित हृदय कवळीत

पदर ढळे, कचपाश भुरभुरे
नव्या उभारिंत ऊर थरथरे
अधरीं अमृत उतूं जाय परि, पदरी हृदय व्यथीत

उभी उभी ती तरूतळिं शिणली
भ्रमणी मम तनु थकली गळली
एक गीत- परि चरण विखुरले, द्विधा हृदय-संगीत
गीत - वा. रा. कांत
संगीत - यशवंत देव
स्वर- सुधीर फडके
राग - चंद्रकंस
गीत प्रकार - भावगीत
कच - केस / बृहस्पतीपुत्र. हा पुष्कळ दिवस शुक्राचार्यांजवळ राहून संजीवनी विद्या शिकला. शुक्राचार्यांच्या कन्येचे, देवयानीचे, याच्यावर प्रेम होते.
पाश - जाळे.
मथणे - मंथन करणे, घुसळणे.
मदालसा - सुंदरी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.