A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आम्ही गाई जातीच्या

आम्ही गाई जातीच्या । नाहीं अम्हां वाचा ।
ती असती तरी तुमच्या । भेदितेचि हृदया ॥

अंतरिं जें जें सलतें । सांगितले मग असतें ।
गुपित अशा मारातें । नसतें सोशियलें ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - शारदा
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
सल - टोचणी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.