A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आमुची वसने दे श्रीहरी

झोंबती अंगा जललहरी
आमुची वसने दे श्रीहरी!

पळे पळाली गेली घटका
पुरे खेळ हा अवखळ, लटका
परत जाऊ दे घरी -
आमुची वसने दे श्रीहरी!

जात आमुची अशी लाजरी
क्षणाक्षणाने पदर सावरी
सुवेश असला तरी -
आमुची वसने दे श्रीहरी!

जळात बुडले देह तरी हे
उघडेपण मन विसरत नाही
लाज सले अंतरी -
आमुची वसने दे श्रीहरी!

किती विनवावे किती रडावे
असेच वाटे जळी बुडावे
तूच सुबुद्धी धरी -
आमुची वसने दे श्रीहरी!
वसन - वस्‍त्र.