A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आमुची वसने दे श्रीहरी

झोंबती अंगा जललहरी
आमुची वसने दे श्रीहरी !

पळे पळाली गेली घटका
पुरे खेळ हा अवखळ, लटका
परत जाऊ दे घरी -
आमुची वसने दे श्रीहरी !

जात आमुची अशी लाजरी
क्षणाक्षणाने पदर सावरी
सुवेश असला तरी -
आमुची वसने दे श्रीहरी !

जळात बुडले देह तरी हे
उघडेपण मन विसरत नाही
लाज सले अंतरी -
आमुची वसने दे श्रीहरी !

किती विनवावे किती रडावे
असेच वाटे जळी बुडावे
तूच सुबुद्धी धरी -
आमुची वसने दे श्रीहरी !
वसन - वस्‍त्र.