A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आनंदघन क्षणांचा रावा

आनंदघन क्षणांचा रावा दुरून यावा
निष्प्राण या जिण्याचा आषाढमेघ व्हावा

मी मागताच दान उलटे सदैव फासें
माध्यान्ह वेदनेला सुखचंद्र खिन्‍न हासें
निष्पर्ण शुष्क शाख मधुकूजनीं भिजावा

स्वप्‍नांस का फुलांच्या नित्‌ जाग बोचणारी
डोळ्यांतलीं स्मितें अन्‌ अंति आसावणारी
या विद्ध मैफलीचा बेनूर शेवटावा
रावा - पोपट.