A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आंधळेपणा फिटे जिवंत

आंधळेपणा फिटे जिवंत होतसे दिठी रे
उजेड तूच दाविलास या जिवास शेवटी रे

सूर्य-चंद्र-चांदण्या दूर दूर राहू दे
दिससी तू तसाच का? तेज मला पाहू दे
नकोच आज लोकलाज घालू दे तुला मिठी रे

देव-दैव याहुनी मजसी तूच थोर रे
उघडताच पापणी, तूच ये समोर रे
कवेत घेई बावरेस हसव धरून हनुवटी रे

पाहणे, न पाहणे, सारखेच यापुढे
वेड तेच या जगी तुझेच रूप आवडे
खरेच रत्‍नं-माणके तुझ्यापुढे न भावती रे
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - देवमाणूस
गीत प्रकार - चित्रगीत
दिठी - दृष्टी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.