A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पक्ष्यांचे लक्ष थवे

पक्ष्यांचे लक्ष थवे, गगनाला पंख नवे
तेजोमय विश्वाचे ओठावर गीत हवे

वार्‍यावर गंधभार भरलेले ओचे
झाडांतुन लदबदले बहर कांचनाचे
घन वाजतगाजत ये- थेंब अमृताचे

सोन्याची अंबारी, सोन्याचे इंद्रधनू
धरतीवर मृदुल पाय उतरले कुणाचे
तेजोमय विश्वाचे ओठावर गीत हवे
पक्ष्यांचे लक्ष थवे
अंबारी - हत्तीच्या पाठीवरचे शोभिवंत आसन.
ओचा - पदर.
कांचन - सोने.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.