A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आसावल्या मनाला माझाच

आसावल्या मनाला माझाच राग येतो
नाही कशी म्हणू मी येईलही पुन्हा तो

आमंत्राणाविना तो या जीवनात आला
आला तसाच गेला भुलवून भाबडीला
त्या दुष्ट आठवाने हृदयात दाह होतो

आता पराजितेला आधार कोण आहे?
ह्या पांगळ्या कथेचे होणार काय आहे?
शिशिरास सावराया म्हणती वसंत येतो

ताटातुटी टिकावी आता नकोत भेटी
तुटतात का परंतु ह्या घट्ट जन्मगाठी
माझे मला कळेना हा भास काय होतो

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले