A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तूच कर्ता आणि करविता

तूच कर्ता आणि करविता
शरण तुला भगवंता
मी शरण तुला भगवंता

तुझिया श्वासे पान हालते
हर्षे तुझिया फूल फुलते
तेज झळाळत गगनही झुलते
रविचंद्राचा तू निर्माता

सुखदुःखाची ऊनसाउली
तुझीच जाणीव वेळोवेळी
तुझ्या कृपेच्या पंखाखाली
जीवदान ते मरणा मिळता

देऊळ तूचि, तूच मूर्ती
तूच आरती पूजा-भक्ती
तूच असता माझी पूर्ती
मागायचे काय अनंता?
गीत - पी. सावळाराम
संगीत - वसंत प्रभु
स्वर- लता मंगेशकर
गीत प्रकार - भक्तीगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.