A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गडे पाहू नका

गडे पाहू नका, हात लावू नका
भलत्याच वेळि या अंत पाहु नका

चांद आला नभावरती
आली लाली गालांवरती
नजर रोखुनी पाहु नका

काढू नका खोडी
लावुन लाडीगोडी
ओठि शीळ घालुनि पुकारु नका

हसू नका गडे
येऊ नका पुढे
भलत्या वेळी छळू नका