A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आता तरी देवा मला

आता तरी देवा मला पावशील का?
सूख ज्याला म्हनत्यात ते दावशील का?

पैसा तो अन्यायाचा करी खळबळ
दावी कोणी मजुराला मारुतीचे बळ
न्यायासाठी मदतीला धावशील का?
सूख ज्याला म्हनत्यात ते दावशील का?

चोरी करून चोर दूर पळतो
संशयाने गरिबाला मार मिळतो
लाच घेती त्यांना आळा घालशील का?
सूख ज्याला म्हनत्यात ते दावशील का?

दिले निवडून जरी आमुचे गडी
जनता पाठीशी त्यांच्या आहे खडी
भलं आमचं करण्याला सांगशील का?
सूख ज्याला म्हनत्यात ते दावशील का?

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.