A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आठवणींनो उघडा डोळे

घरास माझ्या परतुनि आले
आठवणींनो, उघडा डोळे

गौरीहर तो इथे पूजिला
वाजतगाजत सासरी गेले
मिठी मारता, कर थरथरता
आसवांचे अमृत प्याले

मोठ्याची मी सून होता
नाही बघवले ह्या दैवाला
आठवणींनो, नयनी बघु द्या
कशी वागले कशी मी चुकले?