A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जरी कुणा श्रीमंताची सून

जरी कुणा श्रीमंताची सून होय शारदा ।
तरी त्यास साजे ऐशी तिची रूपसंपदा ॥

बघुनि तीस आकाशींची चांदणी दिपावी ।
नाहिं रूपवंती दुसरी हजारांत ठावी ।
हंसत थोर सरदारांनीं मागणी करावी ।
परि मला मनचे मांडे चुरुनि काय फायदा ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - संगीत शारदा
चाल-राहेना गोविंद राधे
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत