A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अता राहिलो मी जरासा

अता राहिलो मी जरासा जरासा
उरावा जसा मंद अंती उसासा

कसा कोरडा कोरडा जन्म गेला
कसा रोज मी पीत गेलो पिपासा

कसे ओठ तू बंद केलेस माझे
करावा कसा आसवांनी खुलासा?

असे हे कसे जीवनाचे दिलासे?
दिलाशांस मी देत आहे दिलासा !
गीत - सुरेश भट
संगीत - रवि दाते
स्वर- सुरेश वाडकर
गीत प्रकार - भावगीत
पिपासा - तहान.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.