A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आवाज मुरलीचा आला

आवाज मुरलीचा आला
हा बासरीवाला आला
आलापित गोड सूराला

मोहरुनि मनी लता विकसली
स्वरसुमने किती ती वरी फुलली
कशि भ्रांत पडे भ्रमराला

जळवंतीची मंजुळ गाणी
नादिति या खळखळातुनि
कशी येई लहर यमुनेला

नादब्रह्मी त्या भान हरपता
जीवाशिवाची एकरूपता
मग अंत न पार सुखाला
सुमन - फूल.

 

Print option will come back soon