A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पाऊले चालती पंढरीची वाट

पाऊले चालती पंढरीची वाट
सुखी संसाराची सोडुनिया गाठ

गांजुनिया भारी दुःख दारिद्र्याने
पडता रिकामे भाकरीचे ताट

आप्तइष्ट सारे सगेसोयरे ते
पाहुनिया सारे फिरविती पाठ

घेता प्रसाद श्री विठ्ठलाचा
अशा दारिद्र्याचा व्हावा नायनाट

मन शांत होता पुन्हा लागे ओढ
तैसा आणि गोड संसाराचा थाट

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.