A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आयुष्य तेच आहे

आयुष्य तेच आहे
अन्‌ हाच पेच आहे !

बोलू घरी कुणाशी?
तेही सुनेच आहे !

तू भेटशी नव्याने
बाकी जुनेच आहे !

केलीस याद तूही
का हे खरेच आहे?
गीत - संगीता जोशी
संगीत - भीमराव पांचाळे
स्वर- भीमराव पांचाळे
अल्बम - एक जख्म सुगंधी
गीत प्रकार - कविता

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.