A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अभंगाची गोडी करी

अभंगाची गोडी करी ज्यास वेडी
तोचि पुण्य जोडी, पंढरीचे

टाळ मृदंगाची वीणा साथ ज्याची
भक्ती पाहि तोची, विठ्ठलाची

बघा संतमेळा सदा रंगलेला
तिरी बैसलेला, देवापाशी

माहेर आपुले मंदिर तेथले
संत गुंगलेले, जनात

गाभार्‍यात कोण उभा विठु जाण
चोखोबा तिष्ठत, अंगणात

पहा हा सोहळा मोक्षाचा उमाळा
पुण्य पदराला, बांधावे हो
गाभारा - देवालयात देवाची मूर्ती असते तो अंतर्भाग.