A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अबोल झाली सतार

अबोल झाली सतार
नकळत माझ्या चरणाघाते
तुटे ताणली तार

यौवनांतल्या मादक नजरा
आता कोठल्या तसल्या तारा
कुठले गाणे? आता गीते-
कंठातच विरणार

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  विमल वाकडे