A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अचला विचला दाविल तव

अचला विचला, दाविल तव अचुक पद मार्गाला ॥

दिसत पंथ बहु, संशय आला; अचल धर्म तव प्रेमाला ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वर- बालगंधर्व
नाटक - स्वयंवर
राग - ललत
ताल-त्रिवट
चाल-भावेंदा यारदा जोबन
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.