A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अचला विचला दाविल तव

अचला विचला, दाविल तव अचुक पद मार्गाला ॥

दिसत पंथ बहु, संशय आला; अचल धर्म तव प्रेमाला ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वर - बालगंधर्व
राग- ललत
ताल-त्रिवट
चाल-भावेंदा यारदा जोबन
गीत प्रकार - नाट्यगीत

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  बालगंधर्व