A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अधीर मन झाले

अधीर मन झाले, मधुर घन आले, धुक्यातुनी नभातले
सख्या, प्रिया, सरीतुनी सुरेल धुंद स्वर हे आले !

मी अशा रंगाची, मोतिया अंगाची, केवड्या गंधाची. बहरले ना !
उमगले रानाला, देठाला पानाला, माझ्या सरदाराला समजले ना !
आला रे, काळजा घाला रे, झेलला भाला रे, गगनभरी झाले रे !

सोसला वारा मी, झेलल्या धारा मी, प्यायला पारा मी, बहकले ना !
गावच्या पोरांनी, रानाच्या मोरांनी, शिवारी सार्‍यांनी पाहिले ना !
उठली रे, हुल ही उठली रे, चालरीत सुटली रे, निलाजरी झाले रे !
शिवार - शेत.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.