A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अधीर मन झाले

अधीर मन झाले
मधुर घन आले
धुक्यातुनी नभातले
सख्या, प्रिया
सरीतुनी सुरेल धुंद स्वर हे आले !

मी अशा रंगाची
मोतिया अंगाची
केवड्या गंधाची
बहरले ना !
उमगले रानाला
देठाला पानाला
माझ्या सरदाराला,
समजले ना !
आला रे, काळजा घाला रे
झेलला भाला रे
गगनभरी झाले रे

सोसला वारा मी
झेलल्या धारा मी
प्यायला पारा मी
बहकले ना !
गावच्या पोरांनी
रानाच्या मोरांनी
शिवारी सार्‍यांनी
पाहिले ना !
उठली रे, हुल ही उठली रे
चालरीत सुटली रे
निलाजरी झाले रे
शिवार - शेत.