A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ऐकलात का हट्ट नवा

ऐकलात का हट्ट नवा?
रामाला ग चंद्र हवा ! चंद्र हवा ! चंद्र हवा !

कौसल्येच्या मांडीवरती राममूर्ति ग खेळत होती
रम्य आणखी अवतीभवती पसरली होती ती पुनवा
खेळतखेळत खिडकी मधुनी चंद्र पाहिला युवराजांनी
त्यास भासला दिवाच दुरुनी चमचमणारा तो फसवा !

काय तरी हें अघटित बाई, चंद्र कसा हाताला येइ
बाळ कुणाचे ऐकत नाही, महाराजांना जा कळवा !

कुणि समजवा बाळाला या, थकल्या त्याच्या तिन्ही आया
दमल्या सार्‍या दासी-दाया, फूल पुन्हा हें कुणि फुलवा

रामानी आकांत मांडिला, चतुर मंत्री सुमंत आला
समजाविल तो या रामाला, त्यास वाट द्या बाजूस व्हा
अहा पहा ग आरशांतला चंद्र पाहुनी राम हांसला
साखर वाटा जा नगरीला, प्रजाजनांना जा हसवा

रामाला ग चंद्र दिला, चंद्र दिला, चंद्र दिला !