A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ऐकलात का हट्ट नवा

ऐकलात का हट्ट नवा?
रामाला ग चंद्र हवा चंद्र हवा !

कौसल्येच्या मांडीवरती
राममूर्ति ग खेळत होती
रम्य आणखी अवतीभवती
पसरली होती ती पुनवा

खेळतखेळत खिडकी मधुनी
चंद्र पाहिला युवराजांनी
त्यास भासला दिवाच दुरुनी
चमचमणारा तो फसवा !

काय तरी हें अघटित बाईं
चंद्र कसा हाताला येइ
बाळ कुणाचे ऐकत नाही
महाराजांना जा कळवा !

कुणि समजवा बाळाला या
थकल्या त्याच्या तिन्ही आया
दमल्या सार्‍या दासी-दाया
फूल पुन्हा हें कुणि फुलवा

रामानी आकांत मांडिला
चतुर मंत्री सुमंत आला
समजाविल तो या रामाला
त्यास वाट द्या बाजूस व्हा

अहा पहा ग आरशांतला
चंद्र पाहुनी राम हांसला
साखर वाटा जा नगरीला
प्रजाजनांना जा हसवा

रामाला ग चंद्र दिला चंद्र दिला !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.