A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अंबरात नाजुकशी चंद्रकोर

अंबरात नाजुकशी चंद्रकोर हासे
मंदिरात का ग सखे सोडिसी उसासे

कुस्करुनी टकिलीस माळ ही कळ्यांची
चालविली उघडझाप नेत्र-पाकळ्यांची
मोकळाच केशपाश, वसन तुझे साधे
का धरिसी हरिवरती मधुरुसवा राधे

कंसदमन करण्या हरी मथुरेला गेलेला
येइल परतुनी खचित घेउनी जयमाला
रथ दारी राही उभा, कोण गे तयात
आण गडे पंचारती, आले यदुनाथ

प्रणयसागरावरती रमणीहृदय नाचे
अंबरात नाजुकशी चंद्रकोर हासे
दमन - खोड मोडणे, जिरवणे.
रमणी - सुंदर स्‍त्री / पत्‍नी.
वसन - वस्‍त्र.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  मधुबाला जव्हेरी