A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आनंद आगळा हा मी

कोण्या कुमारीकेला सर्वस्व दान केले
आनंद आगळा हा मी आज मुक्त झाले

आला अतिथ दारी, त्या पाहुणेर झाला
माझ्याच कुंकवाचा त्या मी अहेर केला
माझे चुडे दिले मी, ते हात गौरविले

माझी कळी जळाली, फळ लाभले दुजीला
दिधलास ईश्वरा तू, तो जन्‍म धन्‍य झाला
मरणाविना मनाचे सुखदु:ख रे निमाले
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - राम कदम
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - रंगपंचमी
राग - पूरिया धनाश्री
गीत प्रकार - चित्रगीत
आगळा - अग्रेसर / श्रेष्ठ / जास्त / अधिक / वैशिष्ट्यपूर्ण.
निमणे - लय पावणे / मरणे.