A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आनंदी-आनंद भरला

आनंदी-आनंद भरला
अवघा दाही दिशां कोंदला

संत सज्जनांचा मेळा
भक्तीरंगाने रंगला

विठ्ठल नामाचा गजर
पंढरी वैकुंठ भूवर

टाळ मृदुंग वीणा वाजे
पुण्य सोहळा हा गाजे

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.