A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शिशिर संपला वसंत

शिशिर संपला वसंत आला
नभी पारवा घुमु लागला
नूतनतेचे वस्‍त्र लेवुनी निसर्ग आला

आम्ही दिधला रंग फुलांना
आम्ही दिधला स्वर पक्ष्यांना
स्वरगंधाच्या उतरंडीवर आयुष्याचा सूर गवसला

फुले उमलली, रंग उधळले
पाषाणातून सूर उमटले
तरूवेलीवर गिरीशिखरांवर धरतीचा शृंगार बहरला
गीत - विजय बोंद्रे
संगीत - शांक-नील
स्वर- अनुराधा पौडवाल
नाटक - गुहागर
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
पारवा - कबुतराची एक जात किंवा त्याच्या रंगाचा.