A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शिशिर संपला वसंत

शिशिर संपला वसंत आला
नभी पारवा घुमु लागला
नूतनतेचे वस्‍त्र लेवुनी निसर्ग आला

आम्ही दिधला रंग फुलांना
आम्ही दिधला स्वर पक्षांना
स्वरगंधाच्या उतरंडीवर आयुष्याचा सूर गवसला

फुले उमलली रंग उधळले
पाषाणातून सूर उमटले
तरूवेलीवर गिरीशिखरांवर धरतीचा शृंगार बहरला
गीत -
संगीत -
स्वर- अनुराधा पौडवाल
गीत प्रकार - भावगीत

 

Print option will come back soon