A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अनंता अंत नको पाहू

आलासी तू ऐकुनी धावा, काय तुला देऊ?
अनंता, अंत नको पाहू

अतिथी अचानक आश्रमी आले, ज्या समयी नच काही उरले
तशात म्हणती भूक लागली, कशी मी समजावू?

दही-दूध-लोणी मागू नको रे, रिते घडे तुज दिसतील सारे
धुतल्या थाळीवरी पान ते नकोस तू ठेवू

कसे मागसी इतुके देवा? मजसी गमे ना कुठला कावा
योगेश्वर तू अंतर्ज्ञानी थोरवी किती गाऊ?
कावा - कारस्थान / लबाडी, ढोंग.

 

Print option will come back soon