A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अनासक्त झाले जयाचे हृदय

अनासक्त झाले जयाचे हृदय
तो एक निर्भय तिन्ही लोकी

राग-द्वेष ज्याचा पावला विलय
तो एक निर्भय तिन्ही लोकी

पाप-पुण्यातीत जयाचे हृदय
तो एक निर्भय तिन्ही लोकी

राहे तो निर्भय नित्य जो जागृत
मायादेवीसुत सांगे जगा
गीत - पंत महाराज बाळेकुंद्री(कर)
संगीत - यशवंत देव
स्वर- गोविंद पोवळे, आणि सहगायक
गीत प्रकार - भक्तीगीत
सुत - पुत्र.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


Random song suggestion
  गोविंद पोवळे, आणि सहगायक