A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अनासक्त झाले जयाचे हृदय

अनासक्त झाले जयाचे हृदय
तो एक निर्भय तिन्ही लोकी

राग-द्वेष ज्याचा पावला विलय
तो एक निर्भय तिन्ही लोकी

पाप-पुण्यातीत जयाचे हृदय
तो एक निर्भय तिन्ही लोकी

राहे तो निर्भय नित्य जो जागृत
मायादेवी सूत सांगे जगा
गीत-
संगीत -
स्वर - स्वर कोणाचा(चे) माहित असल्यास संपर्क करा.
गीत प्रकार -

 

  स्वर कोणाचा(चे) माहित असल्यास संपर्क करा.