A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अंधाराची खंत तू

अंधाराची खंत तू कशाला करिसी रे?
गा प्रकाशगीत!

रोज नवी ही उषा उगवते
कवच भेदुनी अंधाराचे
कळीकळीच्या कोशामधुनी
निसर्ग गातो गीत उद्याचे
संजीवन हसते नाशामधुनी, हीच जगाची रीत!

दु:ख निराशा दूर सारुनी
सदा पडावे पाऊल पुढती
गतकाळाची कशास भीती?
भविष्य अपुले अपुल्या हाती
फुलव निराळे तुझ्या मुठीतुनी, तूच तुझे संचित!
संचित - पूर्वजन्मीचे पापपुण्य.
संजीवन - पुनुरुज्‍जीवन.