A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अंतरंगी तो प्रभाती

अंतरंगी तो प्रभाती छेडितो स्वरबासरी
नाम त्याचे श्रीहरी रे नाम त्याचे श्रीहरी

डोळियांच्या दोन ज्योती लाविती त्याला कुणी
पाहती देहात कोणी थोर साधक उन्मनी
सानुल्या बिंदूपरी तो नांदतो संतांघरी
नाम त्याचे श्रीहरी रे नाम त्याचे श्रीहरी

भावना भिजल्याभरांनी अश्रु नयनी दाटले
अस्तिकाचे गीत गाता सार उमजे त्यातले
सर्वसाक्षी श्याम माझा राहतो हृदयांतरी
नाम त्याचे श्रीहरी रे नाम त्याचे श्रीहरी
उन्मनी - देहाची मनरहित अवस्था.
सान - लहान.