A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अनुबंध

चालले होते सुखाने, वाहे उधाण वारे
पाऊले नेती कुठे? हे रस्ते- अनोळखी सारे
कोणता करार ज्याचे बंधन झाले..
जीवघेणा हाच बंध..
अनुबंध !
गीत- अश्विनी शेंडे
संगीत - स्वप्‍नील बांदोडकर
स्वर - बेला शेंडे , सुरेश वाडकर
गीत प्रकार - मालिका गीते
  
टीप -
• शीर्षक गीत, मालिका- अनुबंध, वाहिनी- झी मराठी.