A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अपुल्या हाती नसते काही

अपुल्या हाती नसते काही हे समजावे
कुणी दिले जर हात आपुले, हाती घ्यावे

कधीच नसतो मातीवरती हक्क आपुला
पाण्याने जर लळा लाविला, रुजून यावे

भिरभिरणार्‍या फूलपाखरा नसे नकाशा
विसावले जर, ओंजळीचे तर फूल करावे

नको याचना जीव जडवुनी बरसातीची
मेघच जर जाहले अनावर, भिजून घ्यावे

नकोच मनधरणी अर्थाची, नको आर्जवे
शब्दांनी जर मिठी घातली, गाणे गावे
गीत - मंगेश पाडगांवकर
संगीत - यशवंत देव
स्वर- अरुण दाते
गीत प्रकार - भावगीत

 

Print option will come back soon