A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अर्थशून्य भासे मज हा

अर्थशून्य भासे मज हा कलह जीवनाचा
धर्म न्याय नीति सारा खेळ कल्पनेचा

ध्यास एक हृदयी धरुनी स्वप्‍न रंगवावे
वीज त्यावरी तो पडुनी शिल्प कोसळावे !
सर्वनाश एकच दिसतो नियम या जगाचा

दैव ज्यास लोभे त्याला लाभ वैभवाचा
दैव कोप येता भाळी सर्वनाश त्याचा
वाहणे प्रवाहावरति धर्म एक साचा
साच - खरे, सत्य / पावलाचा किंवा हालचालीचा आवाज.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.