A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
असावा असा सुखी संसार

असावा असा सुखी संसार
आनंदच जणू नांदे घेऊन घरट्याचा आकार

पहाट उठते गुंजत गाणी
गात गात ही दिवेलागणी
आल्या अतिथ्या मूठभर देई अन्‍न उदार दुपार
असावा असा सुखी संसार

दिसते ते ते येथे निर्मळ
बोल उमटतो तो तो मंजूळ
खिडकीपाशी म्हणून थबकतो वारा वारंवार
असावा असा सुखी संसार

धनीण घरची सुरेख हसरी
प्रीत धन्याची फार तिजवरी
उद्योगाने उजेड उजळे स्वप्‍न बघे अंधार
असावा असा सुखी संसार

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  उषा मंगेशकर