A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
असावा असा सुखी संसार

असावा असा सुखी संसार
आनंदच जणू नांदे घेऊन घरट्याचा आकार

पहाट उठते गुंजत गाणी
गात गात ही दिवेलागणी
आल्या अतिथ्या मूठभर देई, अन्‍न उदार दुपार

दिसते ते ते येथे निर्मळ
बोल उमटतो तो तो मंजूळ
खिडकीपाशी म्हणून थबकतो वारा वारंवार

धनीण घरची सुरेख हसरी
प्रीत धन्याची फार तिजवरी
उद्योगाने उजेड उजळे, स्वप्‍न बघे अंधार

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.