A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
असावे घर ते अपुले छान

असावे घर ते अपुले छान

पुढे असावा बागबगीचा
वेल मंडपी जाईजुईचा
आम्रतरूवर मधुमासाचा
फुलावा मोहर पानोपान

संगमरवरी ती पुष्करणी
त्यात असावे गुलाबपाणी
पाण्यामधुनी कारंजाची
फुटावी सुरेल सुंदर तान

फुलासारखे मूल असावे
नित्य नांदणे घरी हसावे
तीर्थरूपे ओवाळावे
आपुले जीवन पंचप्राण
पुष्करिणी - तळे.