A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
असे हे जगाचे फिरे

असे हे जगाचे फिरे चक्र बाळा
हिवाळा उन्हाळा पुन्हा पावसाळा

हिवाळ्यात थंडी करी जीव वेडा
नुरे पान झाडा, न शोभा पहाडा
भरे गारवा, वाजती दात-दाढा
बसो वाटते लावुनीया कवाडा
नको वाटतो खेळ-अभ्यास-शाळा
हिवाळा उन्हाळा पुन्हा पावसाळा

उन्हाळ्यात येतो नव्याने उबारा
फुले डोलती बाग येती बहारा
जरी आतपे, ताप होतो दुपारा
फिरे सौरभा घेउनी मंद वारा
तिन्हीसांज घे रंग काही निराळा
हिवाळा उन्हाळा पुन्हा पावसाळा

पुढे पावसाळा नभी मेघ-माळा
दर्‍या-डोंगरांना निळा ये उमाळा
हराळीवरी वाजती सौख्य-वाळा
वरी कोसळे अंबराचा जिव्हाळा
दुजा स्वर्ग ऐसे दिसे विश्व डोळा
हिवाळा उन्हाळा पुन्हा पावसाळा
आतप - ऊन्ह.
कवाड - दरवाजाची फळी, दरवाजा.
सौरभ - सुगंध / कीर्ती.
हरळी - आरोळी, मोठ्याने मारलेली हाक / एक प्रकारचे गवत.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.