A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
असेन मी नसेन मी

असेन मी नसेन मी तरी असेल गीत हे
फुलाफुलांत येथल्या उद्या हसेल गीत हे

हवेत ऊन भोवती, सुवास धुंद दाटले
तसेच काहीसे मनी तुला बघून वाटले
तृणांत फूलपाखरू, तसे बसेल गीत हे

स्वये मनात जागते, न सूर-ताल मागते
अबोल राहुनी स्वत: अबोध सर्व सांगते
उन्हे जळात हालती तिथे दिसेल गीत हे

कुणास काय ठाउके, कसे कुठे उद्या असू?
निळ्या नभात रेखिली नकोस भावना पुसू
तुझ्या मनीच राहिले, तुला कळेल गीत हे
गीत - शान्‍ता शेळके
संगीत - यशवंत देव
स्वर- अरुण दाते
राग - भैरवी
गीत प्रकार - भावगीत
स्वये - स्वत:

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.