A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अशी नजर घातकीं बाई

अशी नजर घातकीं बाई ग
उभ्या उन्हात सुकली जाई ग

फळ रसाळ जातील वाया
उरी उगा लागलं धडकाया
जीवाभावाचं मला कुणी नाही ग

अंगि ज्वानी ऐन सोळाची
मनिं भीती अशा खेळाची
कुठं पाऊल घसरून जाई ग

किती लाजून झाले चूर
काळजाची बेहोष हुरहुर
नवतीची अशी नवलाई ग
नवती - तारुण्याचा भर.