A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अशी नजर घातकी बाई

अशी नजर घातकी बाई ग
उभ्या उन्हात सुकली जाई ग

फळ रसाळ जातील वाया
उरी उगा लागलं धडकाया
जीवाभावाचं मला कुणी नाही ग

अंगी ज्वानी ऐन सोळाची
मनी भीती अशा खेळाची
कुठं पाऊल घसरून जाई ग

किती लाजून झाले चूर
काळजाची बेहोष हुरहुर
नवतीची अशी नवलाई ग
नवती - तारुण्याचा भर.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  कृष्णा कल्ले