A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अशी नजर घातकी बाई

अशी नजर घातकी बाई ग
उभ्या उन्हात सुकली जाई ग

फळ रसाळ जातील वाया
उरी उगा लागलं धडकाया
जीवाभावाचं मला कुणी नाही ग

अंगी ज्वानी ऐन सोळाची
मनी भीती अशा खेळाची
कुठं पाऊल घसरून जाई ग

किती लाजून झाले चूर
काळजाची बेहोष हुरहुर
नवतीची अशी नवलाई ग
नवती - तारुण्याचा भर.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.