A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अशीच साथ राहू दे

अशीच साथ राहू दे फुलास सौरभाची
अशीच रात राहू दे प्रसन्‍न चांदण्याची

अशा युगात लाभल्या सुखावल्या क्षणात
मिटुन लोचले तुला मिठीत, सावलीत
तार छेडिता स्वरात रास चुंबनांची

स्पर्श स्पर्श वेचिते तुझाच चंदनाचा
मोहरे मनात गंध प्रीत बंधनाचा
मी जपून ठेवते स्मृती अशा सुखाची

यापुढे कधीच दूर जाऊ तू नकोस
घे मिटुन काळजात या मुक्या कळीस
ही ऋणानुबंधने अशी युगायुगांची
सौरभ - सुगंध / कीर्ती.

 

Random song suggestion
  अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर