A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अवघाचि संसार

मन माझे मोरपिशी स्वप्‍न जणू
मन माझे शिशिरातील इंद्रधनू
हुंदक्यांची कुजबुज वेदनांचे अलगुज
नवा छंद नवा ध्यास शोधी नवे आकाश
राखेतून मीच नवा घेतला आकार
उजळून जाई पुन्हा, अवघाचि हा संसार
गीत - रोहिणी निनावे
संगीत - अशोक पत्की
स्वर- देवकी पंडित
गीत प्रकार - मालिका गीत
  
टीप -
• शीर्षक गीत, मालिका- अवघाचि संसार, वाहिनी- झी मराठी.
अलगूज - पावा, मुरली.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.