A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अवतीभवती डोंगर झाडी

अवतीभवती डोंगर झाडी, मधी माझी ग सासुरवाडी
दोन मजली रंगीत माडी, दारी बांधली बैलांची जोडी

दोन डोंगरामधली वाट, वर चढाया अवघड घाट
घोडं घेऊन मुराळी आला, मी निघाले नांदायाला
नवी कोरी नेसून साडी

घोडं चालतंय दिडकी चाल, झोकं घेतंय कानात डुल
माझ्या गळ्यात वजरटिका ग नाकी नथिनं धरलाय ठेका
घातली हौसेनं सोन्याची बुगडी

सख्या संगती एकान्‍तात, प्रीत फुलंल अंधारात
हुईल काळजात गोड गुदगुदली, लाल होतील गाल मखमली
मिळंल मिठीत मधाची गोडी
गीत - प्रभाकर नाईक
संगीत - बाळ पळसुले
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - थापाड्या
गीत प्रकार - चित्रगीत, लावणी
बुगडी - स्‍त्रियांचे कर्णभूषण.