A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अविरत ओठी यावे नाम

अविरत ओठी यावे नाम
श्रीराम जय राम जयजय राम

रामनाम हे सदा सुखाचे
निधान जाणा परमेशाचे
पतितपावन अवघे नाम
श्रीराम जय राम जयजय राम

जानकीची जणू जीवनज्योती
प्रभु रामाची कोमल मूर्ती
मंगल दर्शन पूर्ण विराम
श्रीराम जय राम जयजय राम

पंचप्राण हे पवनसूताचे
राम जणू नि:श्वास तयांचे
तनू संजीवन सुंदर धाम
श्रीराम जय राम जयजय राम
संजीवन - पुनुरुज्‍जीवन.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  अरुण दाते