A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बाळ गुणी तू कर अंगाई

बाळ गुणी तू कर अंगाई
जोजविते रे तुजला आई !

तुझा चंदनी लाल पाळणा
जाईजुईचा मऊ बिछाना

झुलती वरती राघूमैना
मागेपुढती झोका जाई

निजले तारे निजले वारे
शांत झोपली रानपाखरे

जग भवतीचे निजले सारे
चंद्रही करितो गाई गाई

मंद पाउली येते रजनी
शिणले डोळे जागजागुनी

अजुनी मिटेना कशी पापणी?
नीज लडिवाळा नीज लवलाही
लवलाही - लवकर.