A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बाळ जा मज बोलवेना

बाळ जा! मज बोलवेना! दाटला आता गळा
तू रहा सौख्यात बाळे! अश्रु ढाळू दे मला

मीच कन्‍यादान केले करुनि मोठा सोहळा
सासरी निघता परि तू, ऊर माझा भंगला
ना कुणा कळतील माझ्या वेदनेच्या या कळा

पूस डोळे! बंध तुटले येथले सारे अता
राहु दे वैराण गेही यापुढे मज एकटा
हो सदा सौभाग्यलक्ष्मी! पुण्य माझे घे तुला
गीत- वंदना विटणकर
संगीत - दत्ता डावजेकर
स्वर - सुधीर फडके
नाटक- आसावरी
गीत प्रकार - नाट्यगीत
गेह - घर.