A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बाळ जा मज बोलवेना

बाळ जा ! मज बोलवेना ! दाटला आता गळा
तू रहा सौख्यात बाळे ! अश्रु ढाळू दे मला

मीच कन्‍यादान केले करुनि मोठा सोहळा
सासरी निघता परि तू, ऊर माझा भंगला
ना कुणा कळतील माझ्या वेदनेच्या या कळा

पूस डोळे ! बंध तुटले येथले सारे अता
राहु दे वैराण गेही यापुढे मज एकटा
हो सदा सौभाग्यलक्ष्मी ! पुण्य माझे घे तुला
गीत- वंदना विटणकर
संगीत - दत्ता डावजेकर
स्वर - सुधीर फडके
नाटक- आसावरी
गीत प्रकार - नाट्यगीत
गेह - घर.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  सुधीर फडके