A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
असा कसा देवाचा देव बाई

असा कसा देवाचा देव बाई ठकडा ।
देव एका पायाने लंगडा ॥१॥

शिंकेचि तोडितो मडकेचि फोडितो ।
करी दही-दुधाचा रबडा ॥२॥

वाळवंटी जातो कीर्तन करितो ।
घेतो साधूसंतांशी झगडा ॥३॥

एका जनार्दनीं भिक्षा वाढा बाई ।
देव एकनाथाचा बछडा ॥४॥
ठकडा - ठकबाज, लुच्‍चा.
शिंके - वस्तू अधांतरी ठेवण्यासाठी दोरीची किंवा साखळीची योजना.
मूळ रचना

असा कसा देवाचा देव बाई ठकडा । देव एका पायानी लंगडा ॥१॥
गवळ्याघरी जातो । दहीदूध चोरुनी खातो । करी दुधाचा रबडा ॥२॥
शिंकेचि तोडितो । मडकेचि फोडितो । पाडी नवनीताचा सडा ॥३॥
वाळवंटी जातो । कीर्तन करितो । घेतो साधुसंतांशि झगडा ॥४॥
एका जनार्दनी । भिक्षा वाढा बाई । देव एकनाथाचा बछडा ॥५॥

(नवनीत - लोणी)

  संपूर्ण कविता / मूळ रचना

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.